De kosten van een truckpark verlagen: bewezen tactieken om te overwegen

Het beheren van een truckpark stelt ons voor de uitdaging om een balans te vinden tussen kostenbeheersing en productiviteit. Gezien de hoge financiële lasten is het van cruciaal belang dat de parken effectief en efficiënt worden gerund.

De centrale taak van de parkmanager is daarom het optimaliseren van processen om de kosten te verlagen. Dit artikel presenteert beproefde methoden die kunnen worden gebruikt om de kosten van een truckpark te verlagen.

Routes optimaliseren

Brandstofkosten zijn een van de grootste kostenposten voor vrachtwagenparken. Een directe manier om deze kosten te verlagen is het plannen van geoptimaliseerde routes. Door files te vermijden, kan brandstofverspilling door omrijden en stationair draaien worden teruggedrongen.

Truck Route Planner biedt parkmanagers de tools en inzichten die ze nodig hebben om de meest efficiënte routes te plannen en in realtime aan te passen aan bijvoorbeeld veranderende weersomstandigheden.

Het gedrag van chauffeurs monitoren

Zowel parkmanagers als de chauffeurs zelf kunnen bijdragen aan kostenbesparingen. Slechte rijgewoonten, zoals vaak optrekken en noodremmen, kunnen leiden tot een hoger brandstofverbruik en versnelde slijtage. Het is daarom belangrijk voor parkmanagers om het rijgedrag van bestuurders te monitoren en corrigerende instructies te geven, bijvoorbeeld door middel van technologie die indien nodig direct feedback geeft aan de cabine van de bestuurder.

Bevordering van ecorijden

In het verlengde van de vorige paragraaf kan de bevordering van ecorijden ook leiden tot kostenbesparingen voor parkbeheerders. Ecorijden is het gebruik van energiezuinige voertuigen om de CO2-uitstoot van het park te verminderen. Het doel van ecorijden is om de impact op het milieu te verminderen, met een bijzondere focus op brandstofverbruik. Aangezien brandstof een belangrijke kostenfactor is, leidt duurzaamheid tot economische besparingen.

Plan voorspellend onderhoud

Vrachtwagens zijn aanzienlijk duurder in onderhoud dan andere voertuigen. Om geld te besparen is het verstandig om potentiële problemen op te sporen voordat ze leiden tot duurdere reparaties. Parkbeheerders kunnen dit bereiken door voorspellend onderhoud te plannen.

Voorspellend onderhoud voorkomt kostbare stilstand voor het park.
Bovendien verbetert een betere gezondheid van het voertuig de veiligheid van de bestuurder en voorspellend onderhoud kan op veel manieren helpen. Naast de remprestaties bieden systemen die de bandenspanning en -temperatuur controleren verdere ondersteuning.

Zorgen voor naleving

Naleving is wettelijk verplicht, maar verrassend genoeg zijn veel transportbedrijven dat niet. Niet-naleving kan leiden tot dure boetes en reputatieschade, met economische gevolgen op korte en lange termijn.

Compliance is vooral belangrijk voor vrachtwagenvloten vanwege hun hogere kosten in vergelijking met andere soorten voertuigen. Boetes kunnen worden voorkomen door een parkeerveiligheidsbeleid te implementeren, regelmatige voertuiginspecties uit te voeren en actie te ondernemen als er problemen worden geconstateerd.

Een parkeerbeheersysteem implementeren

Parkeerbeheersystemen integreren state-of-the-art hardware en software om een pakket op maat te bieden dat voldoet aan de groeiende behoeften van de sector.

Zonder de juiste tools kunnen parkmanagers geen geoptimaliseerde routes plannen, het gedrag van chauffeurs niet monitoren, geen onderhoud plannen voor verschillende trucks en de naleving niet garanderen. Aangezien het parkmanagementsysteem alle activiteiten stroomlijnt, worden de initiële kosten volledig gecompenseerd door de verlaging van de totale bedrijfskosten.

Wilt u weten hoe TyreConX managementdiensten en -oplossingen uw park veiliger, efficiënter en duurzamer kunnen maken en tegelijkertijd kosten kunnen besparen en het milieu kunnen beschermen?

7 december 2022 |

DBS Tyre Management Group