Richtlijnen voor werkuren van vrachtwagenbestuurders: een essentiële gids

Veiligheid voorop: dit is het leidende principe in het beheren van een voertuigvloot. Veiligheid begint bij het naleven van de regels, met een speciale focus op de werktijden van vrachtwagenchauffeurs.

Het besturen van een voertuig, vooral een groot en zwaar exemplaar, vraagt om onverdeelde aandacht. Het staat vast dat de kans op ernstige ongevallen toeneemt met de omvang van het voertuig.

Om de kans op tragische ongelukken te verkleinen, heeft de EU duidelijke beperkingen gesteld aan de werktijden van vrachtwagenchauffeurs. Deze maatregelen zijn cruciaal om chauffeurs scherp en alert te houden, in plaats van moe en afgeleid. Het is daarom van groot belang dat zowel chauffeurs als beheerders van wagenparken goed op de hoogte zijn van deze verantwoordelijkheden. Met deze gids beantwoorden we de vraag: “Hoeveel uur mag een vrachtwagenchauffeur werken?”.

Dagelijkse werktijd beperkingen

Een vrachtwagenchauffeur heeft een maximale rijtijd van 9 uur per dag. Echter, twee keer per week mag deze tijd uitgebreid worden tot 10 uur. Bovendien is het voor chauffeurs verplicht om na elke 4,5 uur rijden een pauze van 45 minuten te nemen.

Vaak begint een chauffeur met een rijblok van 4,5 uur, gevolgd door een pauze, waarna de rest van de dienst wordt voortgezet. Er bestaat ook de mogelijkheid voor een gesplitste pauze, waarbij de pauze wordt opgedeeld in een deel van 15 minuten en een deel van 30 minuten.

Wekelijkse werktijd beperkingen

Per week mag de totale rijtijd van een chauffeur de 56 uur niet overschrijden. Over twee weken gemeten, mag dit niet meer zijn dan 90 uur. Dit houdt in dat als een chauffeur de ene week 56 uur rijdt, de maximale werktijd de volgende week 34 uur is.

De 15-uursdiensten

Vrachtwagenchauffeurs kunnen tot driemaal per week diensten van 15 uur draaien, waarbij niet de gehele tijd besteed mag worden aan het rijden. Dit komt omdat de rijtijd niet vaker dan driemaal per week de 9 uur mag overschrijden.

Verschil tussen rijtijd en werktijd

Er is een duidelijk verschil tussen de tijd besteed aan het rijden en de algemene werktijd, hoewel rijtijd ook als werktijd geldt.

Rijtijd is specifiek de tijd achter het stuur, terwijl werktijd ook andere taken omvat, zoals:

  • Het laden en lossen
  • Trainingen
  • Controles en onderhoud van het voertuig
  • Administratieve taken
  • Wachttijden

Toezicht op taken

Voor deze activiteiten gelden andere pauzeregels dan voor het rijden. Zo moet er na 6 tot 9 uur werken een pauze van 15 minuten worden genomen, of een pauze van 45 minuten bij meer dan 9 uur werken.

Rusttijden voor chauffeurs

Naast de verplichte pauzes moeten chauffeurs ook dagelijks een rustperiode inlassen. Deze rustperiode moet 11 uur bedragen, maar kan opgedeeld worden, waarbij het eerste deel minstens 3 uur moet zijn.

De gevolgen van regeloverschrijding

Het niet naleven van de vastgestelde werktijden kan leiden tot juridische consequenties. Boetes kunnen oplopen tot €1.700-1.800, en bij herhaalde overtredingen kan een chauffeur worden vervolgd.

Het handhaven van de vastgestelde werktijden is van cruciaal belang voor de veiligheid op de weg. Systemen die tachograafgegevens integreren, zijn voor vlootbeheerders onmisbaar om naleving te garanderen. Bent u geïnteresseerd in het implementeren van dergelijke systemen binnen uw wagenpark, neem dan zeker contact met ons op. Meer informatie vindt u in ons kenniscentrum.

7 december 2022 |

DBS Tyre Management Group